Од administrator

„Големи и Мали е дигитална платформа наменета за родители и деца.“

Нашата идеја е да опфатиме што е можно повеќе различни теми кои се повразни со родителство, детска психологија, како и сите предизвици со кои се соочува еден родител.

Нашиот сервис “Разговарај со психолог” нуди можност да бидете дел од вебинари на различни теми, поврзани со предизвици со кои се соочуваат родителите во одредени развојни фази на своите деца. Исто така, онлајн сесии во чиј тек можете да разговарате со психологот за сите останати прашања кои нашите вебинари ги немаат опфатено.

Нашата друга креативна страна е фотографскиот сервис кој нуди услуги за вашите семејни настани, фото сесии, портрети за родители и деца, сесии за новороденчиња и сите останати настани важни за вас.

Совети